How to indentify a function is passed or failed? Is there any standard?

Hi! I excuted my login testsuite with 6 testcase for a simple form: username and password. Although both are passed, i don’t know this function is passed or not. Is there any way to idicate a function is passed or failed?

Thank!

Với Katalon, liệu mình có thể chỉnh tốc độ chạy của các testcase giống như trong Selenium hay không?

Thank you!

Xin chào! Mình đang test chức năng đăng nhập của 1 website. Mình có 6 testcases, sau khi chạy mình đã xuất được file báo cáo dưới dạng .pdf như trong hình, vậy mình có thể chỉ ra chức năng đăng nhập mình đang test là pass hay không với những thông số trên báo cáo như thế nào? Mình mới tìm hiểu về test nên chưa biết đánh giá thế nào, mong bạn giúp đỡ.

Hi bạn,

Theo như report của bạn thì test case Login nó đã PASSED rồi, theo nghĩa là những step trong test case đó đều đáp ứng theo expected results của bạn đề ra.

Về những khái niệm liên quan tới testing trong automation test, bạn có thể xem qua ở đây:

https://olaiainforarch.wordpress.com/tag/passfail-criteria/

Hi there,

What is the function you are talking about here? Is it your test cases or some of your verifications in the test cases?

Thanks