Thực hiện so sánh kết quả mong đợi và kết quả thực tế

khi thực hiện kiểm tra với 1 bộ dữ liệu đầu vào thì luôn có một kết quả mong đợi được đưa ra, vậy câu lệnh nào để so sáng kết quả mong đợi với kết quả thực tế ạ

Oanh,
Bạn có thể dùng những keywords có tiếp đầu ngữ là “Verify” để so sánh kết quả mong đợi với thực tế.

Capture.PNG

@Trong Bui said:

tks a!
a có thể chỉ e cách sử dụng vòng lặp if để cùng lúc test nhiều bộ dữ liệu với đầu ra khác nhau được không Aj

Em xem thêm ở đây nhé
https://docs.katalon.com/display/KD/Control+Statements