[Event] Katalon Test(H)Ops Coming to Hanoi! - Katalon Test(H)Ops đã có mặt tại Hà Nội!

Social feature img

(English below)

Các bạn thành viên của forum Katalon Community thân mến, :wave:

Katalon rất háo hức khi tổ chức sự kiện Katalon Test(H)Ops lần đầu tiên ở Hà Nội, Việt Nam!

Hãy tham gia cùng chúng tôi vào ngày 13 tháng 10 năm 2023 từ 17:00 - 19:00 (ICT) và có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia của Katalon về cách tích hợp Kiểm thử Tự động vào các dự án Agile của bạn, cũng như giao lưu với các bạn tester, kỹ sư QA/QC khác tại Hà Nội.

Địa điểm: Toong Coworking Space - Toà nhà 25T2, Phố Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Diễn giả tại sự kiện

Sang Nhu Tran Trang
Sang Bùi - Founder, Test Mentor Manager, Customer Support at Katalon Như Trần - Manager, Partnership Strategy at Katalon Trang Đặng - Account Manager at Katalon

Đăng ký ngay


Hi Community members, :wave:

We are excited to bring Katalon Test(H)Ops to Hanoi, Vietnam for the first time ever!

Join us on Oct 13, 2023 from 17:00 - 19:00 (ICT) and get a chance to learn from industry experts on how to integrate Automated Testing into your Agile projects, as well as to connect with fellow testing practitioners, QA/QC engineers in Hanoi.

Location: Toong Coworking Space - 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Street, Trung Hoa, Cau Giay District, Hanoi 100000, Vietnam.

Event hosts

Sang Nhu Tran Trang
Sang Bui - Founder, Test Mentor Manager, Customer Support at Katalon Nhu Tran - Manager, Partnership Strategy at Katalon Trang Dang - Account Manager at Katalon

Register now

4 Likes