Common Condition and Control Statement

Em mới tìm hiểu về katalon studio và làm thử với chức năng Login
Các bước như sau:
1. Chạy vòng lặp For để Đăng nhập với 1 Data file lưu user và password (bao gồm cả User sai)
2. Click Login
3. Chèn điều kiện

 • Nếu tìm thấy element Div chứa message thông báo Sai User hoặc pass thì
  + trả về user và pass sai
  + CloseBrowser()
  - Nếu không tìm thấy element này (đăng nhập thành công) thì vào được hệ thống và thực hiện tìm kiếm
  Đây là lỗi em mắc phải khi chạy (http://prntscr.com/j6swhs)
  Em chưa hiểu được lỗi em mắc phải là gì? Em tìm element bằng cách sử dụng Spy Web
  Mong anh(chị) giải đáp giúp em

Em cảm ơn ạ.